Välkommen att använda sidan för en mer hanterbar vardag
 

En del arbetsterapeuter är utbildade inom ReDO™-metoden eller vardagsrevidering som metoden också kallas. ReDO™-metoden riktar sig till personer som har behov av varaktig förändring i sin vardag genom omstrukturering av aktiviteter och rutiner mot en mer hanterbar och hållbar vardag.

Om Du tror att metoden kan vara något för Dig, men inte hittar denna form av behandling där just du bor, så presenteras här Aktivitetskartläggning under Verktyg som kan vara en hjälp till självhjälp.

Aktivitetskartläggning är grundläggande arbetsterapi och förutom den så presenteras också mina tankar och erfarenheter kring långvarig belastning utan tillräcklig återhämtning vilket kan ge aktivitets- och funktionsnedsättande symptom som sätter ned arbetsförmågan.

Denna självhjälp ersätter inte på något sätt adekvat hälso- och sjukvård eller företagshälsovård utan ska ses som ett komplement där inte arbetsterapeutiska resurser finns i nämnda verksamheter.

-------------------------------------------------------------

Alla har genetiska sårbarheter för att utveckla symptom och sjukdomar. 

Alla har en gräns för hur mycket belastning  t ex mobbing, byte av arbetsplats/skola, dödsfall, dålig ekonomi, sjukdom, sorg, otydliga krav, så kallat stress i dagligt tal man tål innan olika symptom som oro/ångest, trötthet, sömnstörningar, nedstämdhet, irritation, magbesvär, värk etc. visar sig.

Stress-sårbarhetsmodellen förklarar hur vårt genetiska arv, vår personlighet, våra sociala nätverk, miljön vi lever i påverkar symptom och sjukdom.


-------------------------------------------------------

KEDS-testet är ett bland många sätt att ta reda på hur du mår.

KEDS, Karolinska Exhaustion Disorder Scale 9 består av 9 frågor där du skattar din egen upplevelse vid olika påståenden. Syftet med frågorna är att göra dig uppmärksam på ett eventuellt riskbeteende som kan leda till nedsatt aktivitets- och funktionsförmåga till följd av långvarig belastning utan tillräcklig återhämtning.
Det finns inget rätt eller fel, men får du höga poäng kan det vara en indikation på att du behöver se över din vardag om din läkare inte kan hitta något i sina undersökningar som kan förklara dina symptom och botas/lindras med läkemedel, operation, motion, psykologsamtal.
Frågebatteriet KEDS har tagits fram av ett forskarlag från Karolinska institutet i Stockholm.

-------------------------------------------------------