Din Digitala Terapeut
Välkommen att använda sidan i det förebyggande arbetet mot stressrelaterad ohälsa

Arbetsterapi kan förebygga ohälsa som kan uppstå till följd av långvarig belastning utan tillräcklig återhämtning.

En del arbetsterapeuter är utbildade inom ReDO™-metoden eller vardagsrevidering som metoden också kallas. ReDO™-metoden riktar sig till personer som har behov av varaktig förändring i sin vardag genom omstrukturering av aktiviteter och rutiner mot en mer hanterbar och hållbar vardag.

Om Du tror att denna metod kan vara något för Dig, men inte hittar denna form av behandling där just du bor, så presenteras här Aktivitetskartläggning under Verktyg som kan vara en hjälp till självhjälp.

Aktivitetskartläggning är grundläggande arbetsterapi och förutom den så presenteras här också mina egna tankar och erfarenheter kring långvarig belastning utan tillräcklig återhämtning.

Denna självhjälp ersätter inte på något sätt adekvat hälso- och sjukvård eller företagshälsovård utan ska ses som ett komplement där inte arbetsterapeutiska resurser finns i nämnda verksamheter med inriktningen att förebygga ohälsa till följd av långvarig belastning utan tillräcklig återhämtning.

Andra benämningar för "ohälsa till följd av långvarig belastning utan tillräcklig återhämtning" kan komma att användas t ex stressrelaterad ohälsa.

Alla har genetiska sårbarheter för olika sjukdomar. Alla har en gräns för hur mycket belastning, stress i dagligt tal, man tål innan olika symptom visar sig.

Stress-sårbarhetsmodellen förklarar hur vårt genetiska arv, vår personlighet, våra sociala nätverk och miljön vi lever i påverkar vem som angrips av olika sjukdomar.

KEDS-testet är ett bland många sätt att ta reda på hur du mår.

KEDS, Karolinska Exhaustion Disorder Scale 9 är ett frågebatteri med 9 frågor där du självskattar din egen upplevelse vid olika påståenden. Syftet med frågorna är att göra dig uppmärksam på ett eventuellt riskbeteende som kan leda till ohälsa på grund av långvarig belastning utan tillräcklig återhämtning.
Det finns inget rätt eller fel, men får du höga poäng kan det vara en indikation på att du behöver se över din vardag om din läkare inte kan hitta något i dina prover som kan förklara ditt mående.
Frågebatteriet KEDS har tagits fram av ett forskarlag från Karolinska institutet i Stockholm.