Din Digitala Terapeut
Välkommen att använda sidan i det förebyggande arbetet mot stressrelaterad ohälsa

Redan i första termin på arbetsterapeutsprogrammets 3-åriga universitetsutbildning i Örebro fick vi studenter göra en aktivitetskartläggning på oss själva samt diskutera detta i grupp. Syftet med aktivitetskartläggningen för oss studenter var att få en insikt i hur vardagens olika aktiviteter växlar under livets skeden samt förstå hur omgivningens och egna förväntningar påverkar fördelningen mellan olika vardagsaktiviteter.

Min aktivitetskartläggning visade svart på vitt vad jag kände; att min vardag inte gick ihop. Ändå förstod jag inte, för jag gjorde ju bara som alla andra, det vill säga försökte få ihop min vardag med småbarn, gammal multisjuk mamma, en pappa som gått bort i cancer, ständiga omorganisationer och nu en omskolning. Andra slet med sin vardag. Att långvarig belastning utan tillräcklig återhämtning kunde göra mig sjuk förstod jag inte. Kunskapen fanns inte hos mig, inte heller hos läkaren jag besökte hösten 2008. Min omgivning förstod inte, inte heller vi som gjorde aktivitetskartläggningen under studietiden.

Idag vet väldigt många fler att långvarig belastning utan tillräcklig återhämtning är skadlig vilket gör att vi kan välja att hjälpa och stötta varandra i större utsträckning tänker jag.

Mitt bidrag till det förebyggande arbetet mot långvarig belastning utan tillräcklig återhämtning är att presentera Aktivitetskartläggning som ett verktyg bland många andra verktyg i kampen mot den stressrelaterade ohälsan.
Aktivitetskartläggning kan användas som självhjälp, allra helst med hjälp och stöd från vänner, familj, kollegor, företagshälsovård, primärvård eller andra. Detta eftersom det är svårt att åstadkomma förändringar ensam. Be om hjälp, ensam är inte stark.

Det är inte helt självklart att be om och få  hjälp om du är som jag; van att ta hand om dig själv samt inte vill vara till besvär. Men tro mig, om du inte ber om och får hjälp tidigt kommer du till slut inte kunna ta hand om dig själv. Då om inte förr kommer du få uppleva dig själv som mycket besvärlig av alla möjliga fastän du förstås inte är besvärlig utan har all rätt att vara just besvärlig för att få det stöd du behöver.

Aktivitetskartläggningen innehåller nio steg. Lägg mycket tid på utredningsdelen. Jag tror du kommer ha igen det på sikt eftersom målet är en långsiktigt hanterbar och hållbar vardag med balans mellan och inom egenarbete, ideellt arbete och lönearbete.

Att få balans innebär att tydliggöra just dina prioriteringar inom och mellan egenarbete, ideellt arbete respektive lönearbete samt att hitta just din rytm i vardagen där krav och resurser överensstämmer. Genom att tydliggöra prioriteringar samt ha en tydlig grundrytm i vardagen kommer du antagligen ha större chans att också klara perioder av upplevd stress.

Att få balans mellan alla olika arbeten och aktiviteter kan innebära många förändringar, t ex att välja andra vägar än hög lön och karriär. Pengar och karriär kan tas ifrån mig på grund av sjukdom eller olycka men den jag är och mina erfarenheter kan aldrig tas ifrån mig. Den jag är och mina erfarenheter kan användas till så mycket att endast fantasin sätter gränser och det där med gränser kan vi behöva stöd med ibland.

Att sätta gränser och få balans kan också innebära att gå skilda vägar från t ex vänner och din partner. Innan beslut tas om skilsmässa från partner kan jag varmt rekommendera familjerådgivning som varje kommun ska kunna erbjuda.

Att skära ned på ideellt engagemang kan också vara nödvändigt. Jag har t ex gett upp och släppt taget om mitt engagemang i min gamla multisjuka mamma för att rädda återstoden av min hälsa. Det var och är absolut inget lätt beslut, men absolut livsnödvändigt för mig.

Varma lyckönskningar på Din resa mot en mer långsiktigt hanterbar och hållbar vardag där du har full koll på just dina prioriteringar och grundrytm i vardagen som ett sätt bland många för att förebygga stressrelaterad ohälsa.

Din resa kan innebära att behöva gå emot normer och värderingar. Men det är så vi förändrar normer och värderingar i ett samhälle.

Varma hälsningar
Helén Svensson
Fd verksam leg arbetsterapeut och ingenjör,
numera hjärntrött hemmafru med värk och kronisk cancer.
Arbetar lite ideellt hemifrån t ex med denna hemsida.

Email: helen.svensson(at)dindigitalaterapeut.se