Din Digitala Terapeut
Välkommen att använda sidan i det förebyggande arbetet mot stressrelaterad ohälsa

Under konstruktion - mer text kommer att publiceras under varje steg 2021/2022


Steg 1
Kartläggning av vardagen under en veckas tid

Steg 2
Kategorisera vardagens aktiviteter i egenarbete, ideellt arbete, lönearbete.
Följande definitioner kommer användas med inspiration från boken Tio tankar om arbete 2016 av Bodil Jönsson:
    Egenarbete - egenvård/egenomsorg, familj, hushåll
    Ideellt arbete - olika engagemang t ex anhörigvård, hjälpa en granne
    Lönearbete
Denna kategorisering skiljer sig från hur arbetsterapeuter brukar dela in vardagen (personlig vård, boende, fritid och arbete). Jag tänker att egenarbete, ideellt arbete och lönearbete är tydligare när vi te x behöver prata arbetsförmåga.

Steg 3
Åskådliggör kartläggningen

Steg 4
Analysera kartläggningen


Steg 5
Sätta mål och delmål 
Att ha en hanterbar och hållbar vardag där jag har stenkoll på mina prioriteringar inom och mellan egenarbete, ideellt arbete och lönearbete utifrån just mina förutsättningar samt förstå konsekvenserna av mina prioriteringar i ljuset av de samhällsnormer som finns samt egna och andras förväntningar.
Detta mål är en påminnelse till mig själv under arbetet med denna hemsida.


Steg 6
Åtgärder för att nå mål


Steg 7
Genomföra åtgärderna 


Steg 8
Uppföljning av genomförande 

Steg 9
Utvärdering
   

Steg 1-6 är utredningsfasen - här gäller det att lägga den mesta tiden, inte skynda utan vara grundlig.    
Steg 7-8 är genomförandefasen    
Steg 9 är utvärderingsfasen

Det kan bli så att man får gå fram och tillbaka mellan stegen då livet inte alltid rullar enligt plan.